Zarząd

Skład zarządu:

Prezes – Maciej Poźniak
Wiceprezes – Artur Wojciechowski
Skarbnik – Marzenna Ozga
Członek zarządu – Radosław Ozga

Komisja rewizyjna:

Zbigniew Szubski
Rafał Hinczewski