O Stowarzyszeniu

Powstanie Stowarzyszenia „Nasze miejsce na ziemi – Zielony Kąt” było pokłosiem protestów mieszkańców Torunia, Gminy Lubicz i Gminy Obrowo przeciwko budowie drogi ekspresowej S10 wg Wariantu III (pomarańczowego) przedstawionego na Konsultacjach Społecznych w czerwcu 2013 roku, dotyczących „Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” dla odcinka 5 – węzeł Lubicz – Blinno.

Proponowana droga wg Wariantu III miała przecinać nie tylko lasy, ale i istniejące osiedla domów jednorodzinnych, gdzie ludzie osiedlający się na tych terenach wybrali świadomie ciche, spokojne i urokliwe enklawy, godząc się w zamian na pewne niedogodności życia codziennego, jak choćby odległość od toruńskiego centrum. Coś za coś 😉

Proponowany Wariant III nie rozwiązywał ponadto podstawowego problemu Lubicza jakim jest tzw. „wąskie gardło”. Nowy węzeł nie odciążyłby ruchu w Lubiczu , gdyż korki tworzy/ł głównie ruch lokalny, a nie tranzyt.

Gminy Obrowo i Lubicz przez wiele lat przygotowywały się do poprowadzenia drogi S10 korytarzem starej (istniejącej) trasy poprzez nie wydawanie warunków zabudowy w jej pasie, prowadzenie inwestycji głównie infrastrukturalnych z uwzględnieniem przyszłościowej modernizacji trasy, tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem rozbudowy S10 (np. MPZP Krobia, Lubicz Górny). W razie budowy drogi ekspresowej S10 wg Wariantu III (pomarańczowego), te wysiłki i przygotowania poszłyby na marne, a następne duże obszary terenów zostałyby na lata zablokowane dla rozwoju.

Dlatego my, mieszkańcy Torunia, Gminy Lubicz i Gminy Obrowo opowiedzieliśmy się za pozostawieniem planowanego od wielu lat korytarza wg Wariantu II (zielonego), który rozwiązuje większość lokalnych problemów, a nie jest tylko nielogicznym i niekonsekwentnym wykonaniem planu kolejnego odcinka.