Naszym zdaniem
cze 01

Protest Społeczny

My mieszkańcy Torunia, Gminy Lubicz i Gminy Obrowo stanowczo protestujemy przeciwko budowie drogi ekspresowej S10 wg Wariantu III (pomarańczowego) przedstawionego na Konsultacjach Społecznych dot. „Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-środowiskowego” dla odcinka 5 – węzeł Lubicz – Blinno.

Protest S101. Proponowana droga wg Wariantu III przecina nie tylko lasy, ale i istniejące osiedla domów jednorodzinnych, gdzie ludzie osiedlający się na tych terenach wybrali świadomie ciche, spokojne i urokliwe enklawy, godząc się w zamian na pewne niedogodności życia codziennego: zwiększona odległość od centrum Torunia, trudniejszy i dłuższy dojazd, często własne inwestycje w infrastrukturę!

2. Przy wykorzystaniu pieniędzy z UNII EUROPEJSKIEJ wybudowano bardzo kosztowny węzeł w Lubiczu, który nie będzie w pełni wykorzystany, a cztery pasy wychodzące z węzła w stronę Lubicza w przypadku wybrania innego wariantu niż II, będą niewykorzystane, przekształcając się w pasmową dalej zakorkowaną drogę dojazdową (stara S10).

3. Pomimo tego jw. – planuje się budowę nowego dużego węzła Grabowiec na niedawno oddanej autostradzie A1.

4. Wariant III nie rozwiązuje podstawowego problemu Lubicza: „Wąskie gardło”. Nowy węzeł nie odciąży ruchu w Lubiczu (max. na 20% średnio, a w godzinach 07:00 i 14:00-16:00 może w 5%). Korki tworzy przecież głównie ruch lokalny, a nie tranzyt.

5. To powoduje również odcięcie mieszkańców Torunia od bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do drogi S10. Już teraz płacimy za wyjazd A1 w stronę Łodzi. Dlatego Prezydent Miasta Torunia oprotestował to rozwiązanie!

6. Poprzez wprowadzenie opłat na odcinku przejęcia S10 przez A1 – część kierowców jadących S10 od strony Warszawy będzie zjeżdżać wcześniej na węźle np. „Obrowo” w stronę Lubicza (zwiększając tym samym i tak bardzo duży ruch w tym rejonie) lub w stronę Osieka, Dzikowa, itd.

7. Poprzez wprowadzenie opłat mieszkańcy gminy Obrowo dojeżdżając do Torunia nie będą korzystać z nowej trasy tylko starej przez zakorkowany Lubicz, a ci którzy skorzystają o godzinie 07:00 rano, zapewne postoją w kolejce na bramkach w Grabowcu!

8. Gminy Obrowo i Lubicz przez wiele lat przygotowywały się do poprowadzenia drogi S10 korytarzem starej trasy (istniejącej) poprzez nie wydawanie warunków zabudowy w jej pasie, prowadzenie inwestycji głównie infrastrukturalnych z uwzględnieniem przyszłościowej modernizacji trasy, tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem rozbudowy S10 (np. MPZP Krobia, Lubicz Górny), podczas gdy teraz te wysiłki i przygotowania poszły na marne, a następne duże obszary terenów zostałyby na lata zablokowane dla rozwoju.

9. Miasto Toruń zainwestowało około 50 mln. złotych na poprowadzenie czterech pasów dojazdowych od strony Rubinkowa (Skarpa) do wybudowanego nowego Węzła Lubicz, tylko po to, aby teraz mieszkańcy Torunia, aby wyjechać do Warszawy, musieli dostać się do nowego węzła Grabowiec, poprzez płatne bramki od strony węzła Lubicz lub z drugiej strony węzła Kluczyki?

10. Droga będzie miała negatywny wpływ na ekosystem leśny, naruszy cenne fragmenty przyrody i zagrozi gatunkom objętym formami ochrony. Trasa drogi przecina naturalne korytarze ekologiczne i szlaki migracji dużych zwierząt wzdłuż Wisły i w kierunku Drwęcy. Podział kompleksu sprawi, że stanie się on dysfunkcyjny (negatywne, alarmujące stanowisko Nadleśnictwa).

11. Podzielenie lasów drogą S10 na odcinku ponad 10 km, przyniesie również realne ryzyko wyginięcia istniejących zwierząt takich jak: dziki, zające, kuny, łosie, wilki, bobry, jeże, jaszczurki: zwinka żyworodna, zaskrońce, padalce zwyczajne i wiele innych, których opis znajduje się chociażby na stronie nadleśnictwa Dobrzejewice.

12. Pędzące pojazdy drogą S10 oraz hałas i drgania, jakie one powodują, spowodują wyniesienie się takich rzadkich ptaków jak: derkacz, bąk, zimorodek, dudek, rybitwa, orzeł bielik, dzięcioł zielony, dzięcioł mały, dzięcioł duży, bażant, żuraw, czapla szara, których lasy i łąki otaczające Kopanino i Obory są naturalnym środowiskiem. Ekosystem

13. Poprowadzenie drogi S10 spowoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie łąk torfowych, gdzie występują unikatowe pokłady torfu czerwonego i tereny bagienne z występującymi tam grążelami żółtymi i grzybieniami białymi. Dodatkowo woda spływająca z drogi naniesie do ekosystemu zanieczyszczenia pochodzące od pojazdów.

14. Dodatkowo przecięcie terenów lasów, łąk i bagien nasypem drogi S10, spowoduje podniesienie poziomu wód gruntowych. Poziom wód gruntowych już w tej chwili stanowi znaczny problem w większości lokalizacji.

15. Lasy wokół Kopanina i Obór to ostoja rzadkich roślin, takich jak: trawa ostnica Jana, goździk piaskowy, sasanka piaskowa, storczyki (kruszczyk szerokolistny i kukułka szerokolistna), paprotka zwyczajna, mącznica lekarska, widłak jałowcowaty, goździsty, spłaszczony, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity i wiele innych, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi. Droga ekspresowa S10 poprowadzona po tych terenach w sposób nieodwracalny zmieni roślinność okolicznych lasów.

16. Wreszcie budowa drogi S10 spowoduje znaczną utratę wartości naszych domów i nieruchomości, w wielu przypadkach do zera, co w odniesieniu do domostw obciążonych kredytami stanowi warunek krytyczny dalszej egzystencji.

17. Hałas i drgania, które stanowią podstawowe źródło zniszczeń gospodarstw i domów znajdujących się w pobliżu drogi, znacznie przyśpieszą proces niszczenia i utratę wartości domów.

18. Wyznaczona droga S10 przechodzi przez zabytkowy niewielki cmentarz ewangelicki na terenie Obór. Jakie działania zostaną przewidziane w celu uchronienia znajdującego się tam cmentarza?

Środowisko naturalne to nie tylko pieniądze. To przede wszystkim odpowiedzialność względem przyrody, która nie ma możliwości obrony swoich interesów i wygłoszenia swojego zdania. Szybko zadeklarowana już pomoc instytucji ekologicznych potwierdza słuszność stanowiska zajętego przez mieszkańców Kopanina, Grabowca i Obór, popierających wariant „zielony”.

Dlatego OPOWIADAMY SIĘ za pozostawieniem planowanego od wielu lat korytarza wg Wariantu II (zielonego), który rozwiązuje większość lokalnych problemów (Torunia, Gminy Lubicz i Gminy Obrowo), a nie jest tylko nielogicznym i niekonsekwentnym wykonaniem planu kolejnego odcinka…

Gmina Lubicz