Naszym zdaniem
cze 20

Konsultacje Społeczne

Spotkania w ramach Konsultacji Społecznych

Protokoły ze spotkań w ramach Konsultacji Społecznych.

20 czerwca 2013r.

W dniu 20.06.2013r odbyło się spotkanie w świetlicy w Kopaninie. W spotkaniu uczestniczyli:

 • wójt gminy Lubicz Pan Marek Olszewski
 • sołtys wsi Kopanino Pan Ludwik Wikiera
 • specjalista od środowiska Pan Łukasz Kurkowski z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK
 • dziennikarz radia PIK
 • mieszkańcy: gminy Obrowo, miedzy innymi wsi Obory oraz Smogorzewiec, a także Złotorii oraz Kopanina.

Przebieg spotkania

1. Przedstawiono działania, jakie poczyniono w związku z oprotestowaniem budowy drogi ekspresowej przez Kopanino, i tak:
a/ w porozumieniu z proboszczem parafii w Złotorii i Grabowcu zorganizowano w dniu 16.06.2013r po mszach św. zbiórkę podpisów pod pismem kierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy.
b/ wystosowano pisma informujące o stanowisku w/w mieszkańców do:
– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy,
– Nadleśnictwa Dobrzejewice,
– Wójta gminy Lubicz,
– Wójta gminy Obrowo,
– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
– Prezydenta Miasta Torunia,
– Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego
c/ do wglądu zostały przedłożone w/w pisma, mapy przebiegu trasy oraz informacje z prasy dotyczące tematu.
d/ przedstawiciel mieszkańców zrelacjonował swoje rozmowy z przedstawicielami urzędów.
2. Głos zabrał także wójt gminy Lubicz Pan Marek Olszewski, który obecnie stoi na stanowisku, iż najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącego korytarza drogi krajowej S10 i podniesienie jej parametrów poprzez zwiększenie prędkości projektowanej do 120 km/h poza obszarem miejscowości Lubicz. Natomiast na obszarze zabudowanym Lubicza trasa S10 powinna być zaprojektowana na parametry prędkości 70 km/h tak , by zmieścić się pasie zarezerwowanym dla tej trasy już w poprzednich Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Plany te przewidywały wybudowanie dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych, które by uporządkowały i usprawniły komunikację tranzytową i lokalną w Lubiczu oraz ograniczyły wyburzenia do 6 budynków, przewidzianych do tego już od ponad 20 lat. Ten wariant (zielony) zakłada włączenie projektowanej drogi w istniejący węzeł Lubicz w celu powiązania miejscowości Lubicz z drogą ekspresową.
3. Wójt odpowiadał na zadawane pytania. Rozpoczęła się ogólna dyskusja na temat budowy drogi.
4. Został przedstawiony Pan Łukasz Kurkowski z Zakładu Zoologii Kręgowców UMK, który zobowiązał się do sprawdzenia, jakie chronione gatunki zwierząt znajdują się na terenie „naszych” lasów oraz do pomocy w znalezieniu instytucji ekologicznej, która pomogłaby nam w niniejszej sprawie.
5. Udostępniono listy oraz ankiety osobom, które jeszcze nie złożyły podpisów i nie wypełniły ankiet.
6. Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 27 czerwca 2013r, godz. 20:00 (czwartek)
7. Dziennikarz z Radia PIK umówił się na wywiad z naszym przedstawicielem.

Wnioski

 • W sumie z obu gmin zebrano ponad 600 podpisów pod petycją oraz około 100 ankiet.
 • Oczekujemy spotkań z przedstawicielami instytucji, do których skierowaliśmy pisma.
 • W terminie około 3 tygodni będzie wyznaczone spotkanie z Prezydentem Miasta Torunia.
 • Spotkanie w dniu 27.06.2013r odbędzie się również w obecności pana Wójta, który zapozna nas z dokumentacją jaką otrzymał z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy.
 • zaproszony zostanie również wójt gminy Obrowo Pan Andrzej Wiczyński,
 • Wójt poparł nasze stanowisko i wyraził aprobatę do naszych działań.

27 czerwca 2013r.

Protokół nr 3 ze spotkania mieszkańców gmin Lubicz i Obrowo w sprawie protestu przeciwko budowie drogi ekspresowej nr s-10 w miejscowości Kopanino z dnia 27 czerwca 2013r.

Spotkanie odbyło się w świetlicy w Kopaninie. Rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 20:00. W spotkaniu uczestniczyli:

 • wójt gminy Lubicz Pan Marek Olszewski
 • sołtys wsi Kopanino Pan Ludwik Wikiera
 • dziennikarz radia PIK
 • mieszkańcy: gminy Obrowo, między innymi wsi Obory oraz Smogorzewiec, a także Torunia, Złotorii oraz Kopanina.

W spotkaniu nie uczestniczył Wójt gminy Obrowo, który nie skorzystał z zaproszenia na spotkanie.

Przebieg spotkania

1. Przedstawiono dalsze działania, jakie poczyniono w związku z oprotestowaniem budowy drogi ekspresowej przez Kopanino, i tak:
a/ w dalszym ciągu zbierane są ankiety oraz podpisy pod petycjami, kierowanymi do urzędów i instytucji.
b/ przygotowano do wysyłki kolejne pisma informujące o stanowisku w/w mieszkańców z następnymi podpisami do:
– Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy,
– Nadleśnictwa Dobrzejewice,
– Wójta gminy Lubicz,
– Wójta gminy Obrowo,
– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
– Prezydenta Miasta Torunia,
– Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego,
– Starostwa Powiatowego
c/ do wglądu zostały przedłożone w/w pisma,
d/ rozpoczęła się ogólna dyskusja na temat zaistniałego tematu,
e/ mieszkańcy gminy Obrowo wyrazili swój żal z powodu nieobecności na spotkaniu wójta Gminy Obrowo i zachowanej bierności w sprawie,
e/ dziennikarz Radia PIK przeprowadza? rozmowy z zebranymi osobami na temat budowy drogi S-10 w wariancie pomarańczowym,
2. Wójt gminy Lubicz Pan Marek Olszewski, zapoznał zgromadzonych z ewentualnym przebiegiem trasy przez Kopanino. Mapy pokazane zostały poprzez rzutnik i omawiane szczegółowo. Rozpoczęła się dyskusja, zgłaszano pytania.
3. Udostępniono listy oraz ankiety osobom, które jeszcze nie złożyły podpisów i nie wypełniły ankiet.
4. Zachęcano do korzystania z forum na specjalnie utworzonej stronie internetowej: http:// gmina-lubicz.pl poprzez przesyłanie komentarzy, zdjęć, ciekawych informacji.
5. Ustalono kolejny termin spotkania na dzień? 04 lipca 2013r, godz. 20:00 ( czwartek).

Wnioski

 • W sumie zebrano ponad 1000 podpisów pod petycją oraz około 200 ankiet.
 • Oczekujemy spotkań z przedstawicielami instytucji, do których skierowaliśmy pisma.
 • Wójt poparł nasze stanowisko i wyraził aprobatę do naszych działań.

Spotkanie zakończyło się o godz. 22:30